KVKK & GDPR Arasındaki Farklar

Veri işleme teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişimler, kişisel verilerin gizliliğinden endişe duyan otoriteleri bir kanun çıkartmaya ve bu kanunlara uygunluğu denetime tabii tutmaya itmiştir. Türkiye’de bir şirket sahibi olduğunuzu varsayarsak, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin temel iki kanun vardır: KVKK, GDPR. Aşağıdaki tabloda KVKK ve GDPR temel ilkelerin karşılaştırılması anlatılmıştır: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK) GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ (GDPR) KVKK,