VERBİS Nedir?

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemi olarak tanımlanmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile bağlantılı olarak veri işlemeye yetkili kurumların bilgi girişi yapmak için kullanmaları gereken Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt sistemine ait yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yıllık çalışan sayısı ve yıllık mali bilanço toplamına göre kurumların sisteme kaydolmaları için belirlenen tarih aralıkları:

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 – 30.09.2019
– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 – 31.03.2020
– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 – 30.06.2020

KVKK’nın 16. maddesine göre ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği’ne göre Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt yaparken aşağıdaki bilgileri girmek zorundadırlar:

– Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri
– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
– Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki
açıklamalar
– Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
– Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
– Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler
– Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

VERBİS sistemine verbis.kvkk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.